Etter Schengen-regelverket skal det foretas kontroll av alle som passerer en Schengen yttergrense. Siden Svalbard er utenfor Schengen er dette gjeldende også ved innreise hit.

Pass eller nasjonalt ID-kort vil tilfredsstille Schengenregelverkets krav til identitetskontroll. Da nasjonalt ID-kort per i dag ikke er tilgjengelig i Norge, og det ikke er ønskelig å innføre passplikt for norske borgere ved reiser innen riket, er det vedtatt en overgangsordning som innebærer at nordmenn kan legitimere seg med førerkort utstedt etter 1998, bankkort eller Forsvarsdepartementets Identitetskort. Overgangsordningen vil gjelde frem til nasjonalt ID-kort innføres i Norge. Dokumentene må være utstedt i Norge og minst inneholde navn, bilde og fødselsdato. Personer under 18 år vil i mange tilfeller ikke kunne få utstedt disse dokumentene. Norske barn vil derfor kunne identifiseres av en voksen som følger barnet til flyet eller som reiser sammen med barnet. Etter at nasjonalt ID-kort er innført, vil imidlertid også nordmenn (herunder barn) måtte legitimere seg med pass eller nasjonalt ID-kort.

For mer informasjon om id, visum og annen informasjon rundt reisen til Svalbard:

http://www.sysselmannen.no/Tilreisende/Innreise-og-opphold/ 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-for-kontroll-med-reisende-mel/id628539/