Isbjørnen er et av verdens største rovdyr. I Svalbard-området finnes rundt 3000 dyr, og størrelsen på en voksen bjørn varierer fra ca. 200 til 800 kg.

Isbjørnen regnes som et maritimt pattedyr fordi den tilbringer mesteparten av livet i havisen. Den befinner
seg oftest på omkringliggende øyer øst for Spitsbergen,
men streifdyr kan man møte overalt på Svalbard.
De føder sine barn i snøhuler på land og ungbjørnene
går sammen med mora til de er rundt 2 år gamle. Den lever hovedsakelig av ringsel, som er den vanligste selarten i farvannene rundt Svalbard.

ISBJØRNEN ANGRIPER SVÆRT FORT UTEN VARSEL

Isbjørnen er et av verdens største rovdyr. I Svalbard-området finnes rundt 3000 dyr, og størrelsen på en voksen bjørn varierer fra ca. 200 til 800 kg. Mennesket er et fremmedelement i isbjørnens rike. Bjørnen har voldsomme krefter, og kan se på oss som et potensielt byttedyr.  Selv ungdyr under 100 kg kan være svært aggressive og farlige.

På Svalbard kan du møte isbjørn overalt hele året. Vær særlig oppmerksom når du beveger deg utenfor bosetningene, og gå helst i følge med lokalkjent guide.

Isbjørnen har vært fredet for jakt siden 1973. det er også straffbart å forfølge, lokke til seg, mate eller forstyrre isbjørnen unødig.

Overtredelse av bestemmelsene straffes strengt.

For å unngå konfrontasjoner er det viktig å forberede seg godt, og på forhånd tenke gjennom hvordan man skal oppføre seg i Svalbardnaturen:

  • Vær oppmerksom. Se deg rundt og beveg deg på oversiktlige steder i terrenget.
  • Trekk deg rolig tilbake dersom du ser isbjørn. Følg aldri etter!
  • De fleste isbjørnbesøk skjer når man har slått leir. Er dere flere i gruppa; sitt i forskjellige retninger slik at dere har oversikt over terrenget.
  • Unngå å slå leir i strandsonen. Vann- og iskanten er naturlige steder for isbjørnen å lete etter mat.
  • Bruk snublebluss rundt leiren.
  • Plassér mat et godt stykke fra teltet med utsikt fra teltåpningen.
  • Lag aldri varm mat inne i teltet. Isbjørnen tiltrekkes av matlukt.
  • Vær riktig bevæpnet. Rifle beregnet på storviltjakt(kaliber 7.62, 30.06 eller 308), og signalpistol i tillegg er riktige våpen til selvforsvar mot bjørn.
  • Gjør deg kjent med de aktuelle våpen før du drar på tur.

Ofte nærmer isbjørnene seg mennesker av nysgjerrighet. Alle bjørner skal imidlertid behandles som om de er truende. Dersom bjørnen har sett deg og kommer mot deg – begynn tidlig å skremme. Rop og brøl, hopp og vift med armene. Lad våpenet. Fyr av skudd med signalpistol i bakken foran isbjørnen eller skyt skremmeskudd med rifle i lufta dersom bjørnen er nærmere enn 50 meter.

Kilde: Sysselmannen på Svalbard

Les mer om isbjørnen her: http://www.npolar.no/no/arter/isbjorn.html