Museet åpnet i november 2008 og formidler historien rundt 3 luftskip, som alle forsøkte å nå Nordpolen. Luftskipene America i 1906 - 1909, Norge i 1926 og Italia i 1928 samt de påfølgende redningsaksjonene hvor blant andre Roald Amundsen mistet livet.

Utstillingen består av bilder, dokumenter,gejenstander, film og ulike modeller av landskap,båter, fly og luftskip.

Museet ligger på sjøskrenten, nord for UNIS, bak turistkontoret.

Museumsbutikken tilbyr et utvalg av flymodeller, bøker, hefter, frimerker, luftskip-smykker og annen relatert materiale.

Spitsbergen Airship Museum          

Pb. 644

9171 Longyearbyen, Svalbard, Norway

Tel +47 91 38 34 67 / + 47 95 73 57 42

m@il: info@spitsbergenairshipmuseum.com

web: spitsbergenairshipmuseum.com