Bli med på en guided tur til det globale frøhvelvet, kullgruve 3 og besøk en ekte arktisk farm.